Skip to content

Aktuella evenemang

Guidad tur - IKEA genom tiderna | 16 oktober, kl 10.00 -15.00 | IKEA museum, Älmhult

Guidad tur - IKEA genom tiderna | 16 oktober, kl 10.00 -15.00 | IKEA museum, Älmhult

Följ med en av IKEAs kunniga guider på en resa genom 80 år av IKEAs historia, fylld med produkter, företagsutveckling och utmaningar - genomsyrad av inslag från Ingvar Kamprads visioner. Vi avslutar med gemensam lunch. 

Evenemanget är helt kostnadsfritt. Du är välkommen att ta med en vän. Boka din plats nu! Antal platser är begränsade

Kronobergs Hemvård arbetar aktivt med att främja social interaktion och motverka ensamhet. Som ett led i det arrangerar vi löpande evenemang, varav de flesta är kostnadsfria.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping