Skip to content

Aktuella evenemang

Klassiskt julbord | 4 december, 15-18 | Krogen på Logen, Tolg

Klassiskt julbord | 4 december, 15-18 | Krogen på Logen, Tolg

Vi bjuder in till gemensam julmiddag på Krogen på Logen i Tolg. Det bjuds på en lokal varm och kall jultallrik med lokala delikatesser och en härlig dessert i en lantlig och idyllisk omgivning. Passar även dig med rollator eller rullstol.  Evenemanget är helt kostnadsfritt. Boka din plats nu! Antal platser är begränsade.

Kronobergs Hemvård arbetar aktivt med att främja social interaktion och motverka ensamhet. Som ett led i det arrangerar vi löpande evenemang, varav de flesta är kostnadsfria.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping