Skip to content

Aktuella evenemang

Möten med minnen | September | Vandalorum, Värnamo

Möten med minnen |  September | Vandalorum, Värnamo

Den här utflykten riktar sig till omsorgstagare med demens och deras anhöriga. 

Möten Med Minnen är ett prisbelönt program som skapats av Museum of Modern Art i New York. Vandalorum erbjuder nu dessa specialanpassade museivisningar för personer med demens och deras anhöriga. Syftet är att genom konst ge stimulans och ökad livskvalité till dem som drabbats av demens och deras anhöriga. 

Vi åker gemensamt buss från Annavägen 4 och fika erbjuds på Vanalorum. Boka din plats nu! Antal platser är begränsade.

Boka din plats nu! Antal platser är begränsade.

Exakt tid och datum kommer snart att uppdateras 

Kronobergs Hemvård arbetar aktivt med att främja social interaktion och motverka ensamhet. Som ett led i det arrangerar vi löpande evenemang, varav de flesta är kostnadsfria.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping