Skip to content

Aktuella evenemang

Smarta Seniorer: Utforska Din Smarta Telefon och Surfplatta! | 15 juni, kl 13.30-15.30 | Kronobergs Hemvård

Smarta Seniorer: Utforska Din Smarta Telefon och Surfplatta! | 15 juni, kl 13.30-15.30 | Kronobergs Hemvård
Upplever du ibland osäkerhet när det gäller att använda din smarta telefon eller surfplatta? Vi erbjuder nu en kurs som är skräddarsydd för att du ska känna dig mer trygg och göra tekniken mer tillgänglig och användbar för dig som senior. 
Kursen kommer att äga rum i mindre grupper på Kronoberg Hemvårds kontor på Annavägen 4. Det kommer vara max fem deltagare per tillfälle för att säkerställa att alla får det stöd som behövs. Du är välkommen både om du är nybörjare eller vill fördjupa din kunskaper. 
Under kursen kommer vi att:
  1. Undersöka Grundläggande Funktioner: Vi kommer att ge en enkel översikt av grundläggande funktioner för din digitala enhet. 

  2. Utforska Användbara Applikationer: Vi går igenom några applikationer som kommer förenkla din vardag och förbättra din hälsa samt underhållande applikationer som är perfekta för att gör tillvaron lite roligare. 

  3. Få Hjälp På Plats: Vår personal kommer finnas på plats för att ge dig personlig hjälp och vägledning. 

Anmäl dig redan idag då platserna är begränsade. Kursen erbjuds några utvalda datum under våren och du är välkommen att ta delta vid ett datum. 
Välkommen! 

Kronobergs Hemvård arbetar aktivt med att främja social interaktion och motverka ensamhet. Som ett led i det arrangerar vi löpande evenemang, varav de flesta är kostnadsfria.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping