Skip to content

Aktuella evenemang

Sommaravslutning Kronobergsträffen | 1 juni, kl 13.30-16.30 | IOGT-NTO Huset

Sommaravslutning Kronobergsträffen | 1 juni, kl 13.30-16.30 | IOGT-NTO Huset
Välkommen på sommaravslutning för Kronobergsträffen - vår egen träffpunkt.  Vi bjuder på fest, sommartårta och allsång på IOGT-NTO Huset i Växjö! Evenemanget är helt kostnadsfritt. Vi hämtar dig och kör hem dig efteråt. Boka din plats nu! Antal platser är begränsade.

Kronobergs Hemvård arbetar aktivt med att främja social interaktion och motverka ensamhet. Som ett led i det arrangerar vi löpande evenemang, varav de flesta är kostnadsfria.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping