Hemsjukvård för snabb hjälp 

Det är en stor trygghet att enkelt och snabbt kunna få kontakt med en sjuksköterska. Därför håller vi mycket hög sjuksköterskebeläggning jämfört med vad som är normen för branschen. Vi arbetar efter det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. När du har hemsjukvård hos oss kan du få hjälp med dosettdelning, munvård, smärtplåster, stödstrumpor, omläggning av sår, blodtryckstagning, urinprov, vaccination, blodprov, beställning av inkontinenshjälpmedel, gångträning och mycket mer.

Hemsjukvård kostar 418 kr per månad. Avgiften är densamma oavsett om du har mycket eller lite hjälp. Den tillkommer även när du betalar högsta avgiften för din hemtjänst.

Kontakta oss