Om axCurae Group

Kronobergs Hemvård är en del av axCurae Group.

axCuraes vision är att förenkla, förbättra och utveckla svensk äldreomsorg, samt överlag tillgodose seniorers behov för en högkvalitativ och trivsam vardag. Grundidén bygger på en ny modern omsorgsmodell som tar äldreomsorgen in i framtiden. Det som fungerar bra behålls och det som saknas tillförs – en hybridmodell med individanpassning som ledstjärna, där omsorgstagare och dess närstående får större möjlighet att styra valet av insatser.

Målet är att tillgodose behov som tidigare förbisetts och dra upp ridån för agetech, dvs digitala lösningar som tillfredsställer äldres behov. I axcurae-modellen integreras digitala tjänster och e-handelslösningar med den dagliga omsorgen och servicen. På så sätt görs tjänster och produkter mer lättillgängliga. Omsorgen och servicen blir mer behovsanpassad och kvalitetshöjande, vilket i sin tur resulterar i ökad livskvalitet och en trygg och trivsam vardag.

Bakom företaget finns ett seniort och multidisciplinärt team med omfattande erfarenhet av strategiskt, operativt och kommunikativt arbete inom vård och life science, samt utveckling av större organisationer och IT. Det i kombination med personliga erfarenheter av vård och äldreomsorg.

Kontakta oss