Biståndsbeslutad hemtjänst 

Kronobergs Hemvård är en godkänd utförare av biståndsbeslutad hemtjänst i Växjö kommun. Det är inte självklart att man vet hur man ansöker om denna, hur det fungerar eller vad det kostar. Här nedan finns svaren på några av frågorna. Har du fler, är du varmt välkommen att ringa oss, så hjälper vi dig.

Hur ansöker jag om biståndsbeslutad hemtjänst i Växjö?

För att få biståndsbeslutad hemtjänst så måste du ansöka om den hos kommunens omsorgsförvaltning. I ansökan fyller du i vad du behöver hjälp med och vilken hemtjänstleverantör du vill ska utföra din hemtjänst.

Hos kommunen tilldelas du sedan en biståndshandläggare som tar emot din ansökan. När ansökan har behandlats och godkänts meddelas hemtjänstleverantören som du har valt och beslutet innehållande din beviljade hjälp skickas till utföraren.

Till ansökan

Vad kostar biståndsbeslutad hemtjänst?

Det är kommunen som debiterar dig för den beviljade hemtjänsten även när du har Kronobergs Hemvård som utförare.

Kostnaden för hemtjänsten du beviljats av kommunens biståndshandläggare är densamma oavsett om du har Kronobergs Hemvård eller kommunen som hemtjänstleverantör. Den högsta avgiften för hemtjänsten är 2 574 kronor per månad. Hur stor avgiften är upp till maxtaxan beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

Trygghetslarm kostar 300 kr per månad. Du betalar inget extra när du använder larmet. Om din hemtjänst uppnår maxtaxan ingår trygghetslarmet i avgiften.

Hemsjukvård kostar 436 kr per månad. Avgiften är densamma oavsett om du har mycket eller lite hjälp och tillkommer även när du betalar högsta avgiften för din hemtjänst.

Du som har fyllt 65 år har rätt att ha kvar det så kallade minibeloppet innan kommunen tar ut avgift för dina hjälpinsatser. Minibeloppet avser övriga levnadsomkostnader och är 7 062 kronor per månad för dig som är ensamstående respektive 5 762 kronor per månad för dig som har make/maka eller sambo.

Fyll i inkomstförfrågan

Hur byter jag utförare av hemtjänst?

Om du redan har hemtjänst men vill byta till Kronobergs Hemvård, så ska du ringa till kommunens kontaktcenter (telefon 0470-410 00) och be att få prata med din biståndshandläggare. Eller så fyller du i en blankett för val av hemtjänstleverantör, anger att du vill ha oss som utförare och skickar den till kommunens omsorgsförvaltning. Oftast räcker det dock med att ringa och meddela önskemål om byte till sin biståndshandläggare.

När din anmälan om byte av utförare har behandlats och godkänts så meddelas Kronobergs Hemvård och din gamla hemtjänstleverantör. Vi kommer därefter överens om övergången av hjälpen. Din biståndshandläggare skickar även beslutet innehållande dina beviljade insatser till oss.

Ladda ner blankett

Vad händer när jag valt Kronobergs Hemvård?

När din ansökan om hemtjänst eller anmälan om byte till Kronobergs Hemvård har behandlats och godkänts, så meddelas vi och beslutet innehållande din beviljade hjälp skickas till oss.

När vi mottagit din beställning av hemtjänst från din biståndshandläggare kontaktar vi dig, så att vi tillsammans med dig kan planera hur din hjälp bäst ska genomföras.

Har du gjort byte från annan utförare så meddelas även din gamla hemtjänstleverantör. Vi kommer då överens med dig och den andra leverantören om övergången av hjälpen.

Vem planerar min hemtjänst?

Det är vår samordnare eller planerare som kommer hem till dig på planeringsmöte, så att ni gemensamt kan komma överens om upplägget för din hemtjänst. Hjälpen baseras på de insatser du fått på beslut dvs den hjälpen du blivit beviljad av kommunens biståndshandläggare, samt på dina önskemål om hur du vill att hjälpen ska utföras.

Om vi ska hjälpa dig med hemsjukvård så närvarar även någon av våra sjuksköterskor vid mötet.

Både vår samordnare och planerare är utbildade undersköterskor samt har erfarenhet från att arbeta ute i hemtjänsten.