Hemtjänst hos oss.

Vårt syfte är att underlätta vardagen och skapa trygghet för dig och dina anhöriga. Det handlar om att stödja dig som vill bo kvar i ditt eget hem och leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Dina individuella behov avgör vilken hjälp du får biståndsbeviljad av kommunen. Med oss som hemtjänstleverantör har du också den unika möjligheten att lägga till ytterligare insatser som du inte kan få beviljade via kommunen, mot privat betalning. Flertalet är berättigade till RUT-avdrag.

Även du som inte alls har hemtjänst idag, men känner ett visst behov av hjälp i hemmet, är välkommen att beställa våra tjänster.

Olika typer av insatser
Hemtjänst kan omfatta olika typer av insatser. Den kan inkludera omvårdnad såsom hjälp med personlig hygien, påklädning och toalettbesök. Självklart med respekt för din integritet. Hjälpen kan även innefatta praktisk hjälp i hemmet såsom städning, tvätt, matlagning och inköp av matvaror.

Utöver detta kan insatser så som hjälp med läkemedelshantering, sällskap, sociala aktiviteter, tillsyn, avlösning och ledsagning också erbjudas.

Ledsagning innebär att vi hjälper dig så att du kan delta i fritidsaktiviteter, besöka kulturevenemang, träffa vänner på en fika, etc. Avlösning innebär att du som närstående har möjlighet till egen tid medan vi under en sammanhängande tid är med din partner.

Kommunalt beviljad hemtjänst
För att få kommunalt beviljad hemtjänst behöver man ansöka om detta hos kommunen. En biståndshandläggare utvärderar dina individuella behov och avgör vilken hjälp du får beviljad. Du kan kontakta oss direkt så hjälper vi dig kontakta kommunen.

Kostnaden för beviljad hemtjänst med oss som utförare är densamma som om du får hjälpen av kommunens hemtjänst.

Kombinera beviljade insatser med tillägg
Genom att erbjuda dig ett komplett hemserviceutbud med såväl biståndsbeslutade hemtjänstinsatser som tillägg av ytterliggare tjänster kan du samla alla dina behov av hjälp och stöd på samma ställe. Insatserna utförs av verifierad personal som du känner igen.

Våra insatser utförs av utbildad omsorgs- och vårdpersonal, som samtliga pratar svenska. Vi har egna sjuksköterskor som snabbt kan vara på plats. Vår personal är tränad för att möta de olika behoven hos omsorgstagaren och tillhandahåller omsorg med respekt, empati och professionalitet.

Kronobergs Hemvård utför biståndsbeslutad och privat finansierad hemtjänst i Växjö kommun, samt privat finansierd hemtjänst i Alvesta med omnejd.

Kontakta oss