Seniora – appen som gör seniorlivet bättre

All vår personal använder Seniora som ett verktyg i det dagliga arbetet. Seniora är appen som för samman alla som berörs av hemservice och hemtjänst och förbättrar vardagen för äldre och dess närstående.

Här kan vårdpersonal enkelt kommunicera med dig som omsorgstagare eller närstående. För ökad trygghet skickas notis som verifierar vem som kommer innan besök. Du som är närstående får bekräftelse på att besöken utförts och hålls löpande uppdaterad med bilder från besöken. Vidare finns en kalenderfunktionen som ger en översikt på allt som händer under dagen.

I Seniora bokar du enkelt våra service- och omsorgstjänster, köper hjälpprodukter och får tips om roliga evenemang och kan anmäla dig. Och med Seniora är vi endast en knapptryckning bort! I appen finns en snabbvalsknapp där du enkelt kontaktar oss.

Appen är kostnadsfri och du laddar enkelt ner den på AppStore eller Google Play.

Nyckelfunktioner i Seniora

  • Smidig kommunikation mellan användare
  • Notis innan besök med bild och namn på personal
  • Översikt på allt som händer under dagen
  • Som anhörig kan du enkelt hålla dig uppdaterad om dina käras mående
  • Tips om lokala evenemang och kan anmäla dig
  • Beställ tjänster och produkter direkt i appen!
  • Notis när besök har utförts

  • Ladda ner på AppStore