Demenscertifierad hemtjänst 

Med oss som hemtjänstleverantör får ni en utförare med specialkompetens inom demensvård. Kronobergs Hemvårds verksamhet är demenscertifierad och den första privata utföraren i Växjö kommun som innehar certifieringen.

Varje år insjuknar 20 000 - 25 000 personer i demenssjukdom i Sverige. Eftersom demens inte är en sjukdom, utan en rad olika sjukdomar, har den som drabbas individuella behov av stöd och insatser under hela sjukdomsförloppet. Det ställer extra stora krav på kunskap, utöver den som man vanligtvis behöver ha i hemsjukvården och hemtjänsten.

En demenscertifierad hemtjänstutförare har kunskap som möjliggör upptäckt av demenssjukdom på ett tidigt stadium. Vi kan på så vis vara med som en trygghet på hela resan.

Kontakta oss